Funkcjonowanie modeli pobierających ciepło z powietrza lub z gruntu opiera się na tym, że pomiędzy przestrzeniami, w których panują inne temperatury, wytwarzany jest obieg ciepła. To, w jaki konkretnie sposób odbierana jest energia z zewnątrz budynku, zależy oczywiście od tego, czy mowa o gruntowej czy o powietrznej pompie ciepła. Jak działa więc tego typu urządzenie grzewcze?

Sposób działania pomp ciepła – jak działają modele powietrzne, a jak gruntowe i wodne?

Energię odbieraną czy to z gruntu czy też z powietrza urządzenie przekazuje do tzw. parownika, gdzie dochodzi do odparowania czynnika roboczego. Powstała z czynnika roboczego para dociera natomiast do sprężarki, gdzie zostaje ogrzana, by następnie trafić do skraplacza. Stąd wytworzone ciepło, już w stanie ciekłym i z odpowiednio niższym ciśnieniem, przekazywane jest wreszcie do systemu grzewczego zainstalowanego w danym budynku. Różnice występują przede wszystkim pod kątem przekazywania energii z zewnątrz do samego parownika.

Jak działa pompa ciepła gruntowa pod kątem przekazywania energii z zewnątrz do parownika? Wykorzystuje do tego roztwór glikolu. W przypadku modeli powietrznych ciepło z powietrza bez żadnych dodatkowych rozwiązań trafia od razu do obiegu czynnika roboczego.

Kolejna istotna różnica między powietrzną a gruntową pompą ciepła

Modele gruntowe cenione są przede wszystkim za wysoką stabilność chwilową, którą zawdzięcza stałej temperaturze gruntu. Powietrzne pompy ciepła, jak działają jako jedyne urządzenie grzewcze w domu, mogą okazać się niewystarczające do ogrzania wody i całego budynku przy znaczącym spadku temperatur.